Service Status
All Systems Operational

About This Site

VNDC luôn hướng tới sự minh bạch và rõ ràng trong mọi hoạt động, đây là trang mà chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng biết về trạng thái hoạt động của hệ thống và dịch vụ mà VNDC đang cung cấp, những sự cố và kế hoạch nâng cấp.

VNDC Website Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
VNDC Mobile ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
VNDC API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Buy/Sell Methods (Payment) Operational
Banking ? Operational
Digital Currencies Operational
Bitcoin Operational
Ethereum Operational
Stably USD (USDS) Operational
CHI Operational
USDT Operational
2FA ? Operational
Customer Support Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Sep 19, 2020

No incidents reported today.

Sep 18, 2020

No incidents reported.

Sep 17, 2020

No incidents reported.

Sep 16, 2020

No incidents reported.

Sep 15, 2020

No incidents reported.

Sep 14, 2020

No incidents reported.

Sep 13, 2020

No incidents reported.

Sep 12, 2020

No incidents reported.

Sep 11, 2020

No incidents reported.

Sep 10, 2020

No incidents reported.

Sep 9, 2020

No incidents reported.

Sep 8, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 8, 15:59 UTC
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 8, 08:00 UTC
Scheduled - Để năng cao hiệu năng, tính ổn định của hệ thống, bắt đầu từ 15h00 ngày hôm nay, VNDC chính thức nâng cấp module CoreFinance lên phiên bản mới. Trong quá trình nâng cấp, người dùng tạm thời sẽ không thể đăng nhập và giao dịch qua hệ thống. Rất mong quý khách hàng thông cảm.
Sep 8, 04:17 UTC
Sep 7, 2020

No incidents reported.

Sep 6, 2020

No incidents reported.

Sep 5, 2020

No incidents reported.