Bảo trì nâng cấp hệ thống
Incident Report for ONUS
Resolved
Hệ thống đã hoạt động bình thường
Posted Sep 30, 2021 - 08:04 GMT+07:00
Investigating
Do phát hiện sự cố bất thường trên hệ thống, người dùng tạm thời không thể đăng nhập và sử dụng tất cả tính năng trên ứng dụng.

Đội ngũ kĩ thuật đang kiểm tra và khắc phục vấn đề và sẽ có thông báo đến khách hàng ngay khi hoàn tất bảo trì.

Rất xin lỗi và mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.
Posted Sep 30, 2021 - 07:54 GMT+07:00
This incident affected: VNDC API.