Nâng cấp hệ thống và cập nhật tính năng mới (VNDC Staking)
Scheduled Maintenance Report for VNDC System status
Update
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 16, 2020 - 12:05 UTC
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 16, 2020 - 09:45 UTC
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 16, 2020 - 09:30 UTC
Scheduled
Nâng cấp hệ thống để cập nhật thuật toán, cấu hình và bộ API mới cho ứng dụng VNDC Staking. Dự kiến downtime 15 phút.

Rất mong quý khách hàng thông cảm.
Posted Apr 16, 2020 - 06:30 UTC
This scheduled maintenance affected: VNDC Mobile and VNDC API.