Nâng cấp hệ thống và cập nhật tính năng mới (VNDC Staking)
Scheduled Maintenance Report for ONUS
Update
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 16, 2020 - 19:05 GMT+07:00
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 16, 2020 - 16:45 GMT+07:00
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 16, 2020 - 16:30 GMT+07:00
Scheduled
Nâng cấp hệ thống để cập nhật thuật toán, cấu hình và bộ API mới cho ứng dụng VNDC Staking. Dự kiến downtime 15 phút.

Rất mong quý khách hàng thông cảm.
Posted Apr 16, 2020 - 13:30 GMT+07:00
This scheduled maintenance affected: VNDC Mobile and VNDC API.