Bảo trì và nâng cấp hệ thống
Scheduled Maintenance Report for ONUS
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 08, 2020 - 22:59 GMT+07:00
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 08, 2020 - 15:00 GMT+07:00
Scheduled
Để năng cao hiệu năng, tính ổn định của hệ thống, bắt đầu từ 15h00 ngày hôm nay, VNDC chính thức nâng cấp module CoreFinance lên phiên bản mới. Trong quá trình nâng cấp, người dùng tạm thời sẽ không thể đăng nhập và giao dịch qua hệ thống. Rất mong quý khách hàng thông cảm.
Posted Sep 08, 2020 - 11:17 GMT+07:00
This scheduled maintenance affected: Buy/Sell Methods (Payment) (Banking), VNDC Website, VNDC Mobile, VNDC API, 2FA, and Digital Currencies (Bitcoin, Ethereum, Stably USD (USDS), CHI, USDT).