Bảo trì tính năng nạp ETH và BTC
Scheduled Maintenance Report for ONUS
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 26, 2020 - 00:01 GMT+07:00
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 25, 2020 - 00:00 GMT+07:00
Scheduled
Nhằm nâng cao tính bảo mật, VNDC tạm dừng tính năng nhận BTC/ETH On-chain để nâng cấp core. Dự kiến hoàn thành trong 24h, xin cảm ơn và mong quý khách hàng thông cảm.
Posted Apr 24, 2020 - 23:28 GMT+07:00
This scheduled maintenance affected: Digital Currencies (Bitcoin, Ethereum).