Bảo trì tính năng nạp ETH và BTC
Scheduled Maintenance Report for VNDC System status
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 25, 2020 - 17:01 UTC
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 24, 2020 - 17:00 UTC
Scheduled
Nhằm nâng cao tính bảo mật, VNDC tạm dừng tính năng nhận BTC/ETH On-chain để nâng cấp core. Dự kiến hoàn thành trong 24h, xin cảm ơn và mong quý khách hàng thông cảm.
Posted Apr 24, 2020 - 16:28 UTC
This scheduled maintenance affected: Digital Currencies (Bitcoin, Ethereum).