Bảo trì hệ thống máy chủ
Incident Report for ONUS
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Aug 07, 2020 - 00:37 GMT+07:00
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Aug 06, 2020 - 21:23 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, đối tác của VNDC là Linode đang nâng cấp hệ thống máy chủ, nên hệ thống sẽ tạm dừng khoảng 1 giờ. Rất mong quý khách hàng thông cảm.
Posted Aug 06, 2020 - 21:22 GMT+07:00
This incident affected: VNDC Mobile and VNDC API.