Bảo trì tính năng Quy đổi một số tài sản trên VNDC Wallet
Scheduled Maintenance Report for ONUS
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 29, 2021 - 16:00 GMT+07:00
In progress
Bảo trì theo lịch đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tới bạn nếu cần thiết.
Posted Sep 29, 2021 - 14:01 GMT+07:00
Scheduled
Dự kiến từ 14h00 ngày 29/09, Binance sẽ thực hiện bảo trì hệ thống trong vòng 2 tiếng. Vì vậy, để đảm bảo giao dịch của khách hàng diễn ra thuận lợi, VNDC thông báo: Bảo trì tính năng Quy đổi của một số tài sản đang chuyển lệnh lên Binance từ 14h00 ngày mai 29/09/2021.

VNDC sẽ có thông báo sớm nhất tới khách hàng ngay khi quá trình bảo trì hoàn tất. Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ VNDC qua thông tin tại mục Cài đặt trên Ứng dụng để được tư vấn và xử lý.
Posted Sep 28, 2021 - 17:23 GMT+07:00
This scheduled maintenance affected: VNDC API.