Nâng cấp hạ tầng máy chủ
Incident Report for ONUS
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Sep 19, 2021 - 21:10 GMT+07:00
Monitoring
Hệ thống đã được nâng cấp, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và tối ưu.
Posted Sep 19, 2021 - 09:17 GMT+07:00
Update
Do phát sinh một số vấn đề kỹ thuật, thời gian bảo trì cần kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, VNDC gia hạn thời gian nâng cấp đến 00h00 ngày 21/09/2021.
Posted Sep 17, 2021 - 21:26 GMT+07:00
Update
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vấn đề
Posted Sep 16, 2021 - 01:13 GMT+07:00
Investigating
Hạ tầng máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ Digital Ocean đang gặp vấn đề khiến VNDC API bị giảm hiệu năng, xảy ra hiện tượng mất kết nối trong vòng từ 5 - 10 phút.

Hiện tại VNDC & Digital Ocean đang tích cực phối hợp điều tra và tìm biện pháp khắc phục.
Posted Sep 15, 2021 - 20:25 GMT+07:00
This incident affected: VNDC API.